-as

Fråga: Många enzymer slutar på -ase på engelska, t.ex. diastase. Vilket är motsvarande ordslut på svenska?

Svar:Ändelsen -as är den vanliga. En del enzymer har dock ordslut på -in, vilket tycks vara detsamma på engelska.

Frågedatum: 1995-08-21


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning