återanvändning

Fråga: Hur är det egentligen med gränsdragningen mellan återvinning och återanvändning. Jag känner till TNCs definitioner i TNC 62 men vill diskutera uttydningen ur Vägverkets synvinkel. Det handlar om beläggningsmaterial på vägar, asfalt, som granuleras eller fragmenteras för att sedan bli till ny asfalt. Återvinning eller återanvändning? Sedan finns en variant till, nämligen grus som packats men som tas upp och förflyttas och läggs ut på annan väg. Återvinning eller återanvändning?

Svar:Den första varianten med asfalt är nog närmast att betrakta som återvinning om man tar fasta på att man omvandlar den färdiga vägbeläggningen till någon slags asfaltråvara, även om det är gammal asfalt som blir till ny asfaltråvara. Den andra varianten med grus är knepigare; det sker ingenting annat med gruset än att det grävs upp och förflyttas. Möjligen kan man se det som ungefär detsamma som med asfalten, bara med en gradskillnad i omvandling (det packade gruset löses upp), i så fall återvinning också här. Återanvändning är ett underbegrepp till återvinning och avser att man utnyttjar något i befintligt skick, utan omvandling, t.ex. en returflaska.

Frågedatum: 1995-09-08


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning