återförsäljare

Fråga: Våra kunder tycker att grossist låter föråldrat och vill kalla sig återförsäljare. Är det samma sak?

Svar: Nej, återförsäljare innefattar t.ex. grossist, detaljist, handelsagent och står för 'person eller företag som är ett mellanled i distributionen och säljer något vidare'.

Frågedatum: 1990-12-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning