attentat, dåd

Fråga: Jag skulle behöva en definition av begreppet attentat inom ämnesområdena terrorism och terrorismbekämpning. Finns det någon sådan? Vad skiljer attentat från dåd?

Svar:Vi har inte funnit någon vedertagen fackspråklig definition av attentat, men Nationalencyklopedin ger följande förklaring: ”våldsdåd med politiskt syfte. Som attentat betecknas särskilt handlingar som riktar sig mot politiskt eller socialt betydande personers liv och som kan utföras av sammansvurna eller enskilda personer”. Dåd förklaras så här: ”konkret, skadlig handling”. Enligt Nationalencyklopedin är alltså dåd ett övergripande begrepp och attentat en typ av dåd med ett särskilt politiskt syfte. Men i allmänspråket tycks uttrycken ofta användas för samma företeelse vilket skulle kunna vara ett grepp för att variera språket. Det är till exempel inte ovanligt att ”bombattentat” och ”bombdåd” förekommer som synonymer i samma text.

Frågedatum: 2015-03-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning