audionom

Fråga: Det som på engelska heter audiologist, vad heter det på svenska?

Svar:Det heter audionom numera även på svenska. Det är en yrkestitel för det som förr kallades hörselvårdsassistent. Det är personer som bland annat administrerar och utför hörseltest.

Frågedatum: 2000-02-10


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.