avskogning

Fråga: Är avskogning en term och vad står den i så fall för?

Svar:Ja, avskogning kan nog sägas vara en skogsterm och har i Nationalencyklopedin följande definition: 'nedhuggning och avbränning av naturlig skog i sådan utsträckning och takt att återväxt inte sker'.I den kanadensiska databasen Termium framgår det att det engelska substantivet är deforestation (med tree removal och forest clearing som eventuella synonymer). Sammanfattningsvis är avskogning inte detsamma som avverkning, men människan har liksom vid avverkning alltid ett finger (eller en såg!) med i spelet.

Frågedatum: 2002-12-02


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning