backslash

Fråga: Vad heter backslash på svenska?

Svar:Det heter omvänt snedstreck eller bakstreck.

Frågedatum: 2002-11-21


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning