band

Fråga: Jag är i färd med att korrekturläsa ett till svenska översatt danskt bokverk om sju band eller delar. På danska kallas dessa ”bind I–V”. Vi är i sammanhanget osäkra på huruvida vi på svenska bör kalla delarna för ”band I–V” eller ”del I–V”, vilket kommer att anges explicit i böckernas titel?

Svar: Ni bör kalla dem ”band I–V”. I svenska flerbandsverk brukar delarna traditionellt kallas ”band” och det motsvarar direkt det danska ”bind”.

Frågedatum: 2010-12-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning