Våra senaste inlägg

barr

Fråga: Vad heter det redskap som man använder sig av vid gångträning i samband med att man fått till exempel en benprotes? Redskapet består av två ledstänger som man håller sig i och rör sig framåt med hjälp av.

Svar:Sjukgymnaster på gåskolor runt om i Sverige kallar redskapet för barr, alltså samma term som för gymnastikredskapet, som ju också består av två fristående ledstänger.

Frågedatum: 2009-11-03


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.