bearbetningssymbol eller väntesymbol

Fråga: Har den snurrande ringen i Windows Vista något namn?

Svar: Den snurrande ringen (timglaset i äldre Windowsversioner) kan kallas bearbetningssymbol eller väntesymbol, beroende på perspektivet – datorns eller människans.

Frågedatum:   2010-03-23


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.