beräkningstoxikologi

Fråga: Känner ni till en svensk term för computational toxicology? Det innebär att man med hjälp av matematiska modeller och datormodeller försöker förutsäga kemiska ämnens toxicitet och verkningssätt.

Svar: Vi har inte funnit belägg för någon svensk term men vi föreslår beräkningstoxikologi. Det överensstämmer med Biotermgruppens tidigare rekommendation beräkningsbiologi för computational biology.

Frågedatum: 2007-04-26


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning