berikat foder

Fråga: Jag översätter från finska till svenska i Finland. Den finska texten har ordet rehubuusteri (foderbooster). Innebörden i termen är att hönsfodret berikas med energi och protein vid värpstarten. Finns det någon etablerad term för begreppet, eller kan jag använda t.ex. berikat foder eller foderberikning?

Svar: Uttrycket foderberikning kan bli missvisande på svenska, det används även i betydelsen att berika livet för djur i fångenskap, att stimulera dem genom att placera maten så att djuren får jobba lite för att komma åt den. Däremot går det bra att tala om berikning av foder. Man kan också bilda sammansättningar med ”berikat”: proteinberikat hönsfoder, energiberikat hönsfoder. Någon etablerad term för just berikat hönsfoder vid värpstart har vi inte hittat.

Frågedatum: 2014-04-10


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning