beskogning

Fråga: Vad är definitionen av beskogning?

Svar:Beskogning kan definieras som 'sådd eller plantering i fält'. Synonymer till beskogning är skogsodling, kultur, skogskultur. Skogsodling får ofta beteckna även det skogsbestånd som uppkommer genom sådd eller plantering, åtminstone i de tidiga faserna.

Frågedatum: 1999-08-18


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.