betaltjänst

Fråga: En sökning i NE indikerar att en betaltjänst är en tjänst på Internet som man betalar för. Samtidigt används betaltjänst också i en helt annan betydelse inom bankväsendet, nämligen för tjänsten att utföra en betalning. Vi har nyligen uppmärksammat skillnaden i betydelse och undrar vad ni anser. Är det verkligen lämpligt att använda samma term för två så vitt skilda begrepp?

Svar:Nej, det är inte bra men båda har funnit fäste i språkbruket. Det är därför extra viktigt att förklara vilken typ av betaltjänst som man menar när sammanhanget inte avgör. Här kommer de två begreppen som används:1) Betaltjänst (i motsats till gratistjänst) för engelskans pay service. Vi har inte hittat någon definition men innebörden borde vara 'tjänst som man erhåller på nätet mot betalning'.2) Betalningstjänst eller betalningsservice används om de tjänster som banker erbjuder sina kunder när det gäller överföring av pengar och betalningar. Ett problem är att svenska banker har olika termer för sina respektive tjänster.

Frågedatum: 2009-07-14


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning