betjäningskostnad

Fråga: Hur ska jag översätta cost-to-serve till svenska? Det är en ekonomisk term.

Svar: Det svenska betjäningskostnad används av flera företag. Här är ett exempel: ”För att mäta kundlönsamhet krävs två saker. Dels måste företaget veta sin nettomarginal, d.v.s. skillnaden mellan in- och utpris för de produkter företaget säljer. Därtill behöver företaget veta vilka ytterligare kostnader som är förknippade med de olika kunderna. Dessa kostnader brukar betecknas Cost-to-Serve (CTS), eller betjäningskostnader på svenska.”

Frågedatum: 2013-12-06


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning