big bang

Fråga: Jag har ett förslag, nämligen att TNC lanserar ”urknall” som ersättning för ”big bang”. ”Urknall” kan visserligen beskyllas för att vara en germanism, men är lika svenskt som tyskt. För trettio år sedan kunde man här i riket någon enstaka gång se ”ursmäll” men den termen förträngdes helt av ”big bang” – en beteckning som passar i USA-ynglingars skämtsamma språksfär. Men urknallen var ju inget skämt, utan ursprunget till alltsammans – inkl. TNC.

Svar:Vi noterar förslaget och tycker spontant att det är en bättre term än big bang, bättre lämpad för svenskan. I NE och Wikipedia används stora smällen.

Frågan är om det skulle gå att lansera urknall och få termen att få fäste, vi tror det kan vara svårt även om den är ”termigare” än stora smällen och på så sätt bättre. Vi har noterat förslaget och kan gärna föra fram det vid eventuella termfrågor.

Frågedatum: 2012-01-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning