bildspelssida

Fråga: Jag undrar vad slide kallas på svenska, slide som i ”Power Pointslide”. Jag sitter och översätter en text för en presentation och där hänvisas till andra slides. Säger man kanske slide? Och hur stavas det i så fall: slajd?

Svar: Man kan gå efter den terminologi som används i Power Pointprogrammet: då är det bild som används för varje enskild bild i bildspelet. Om man vill benämna vad varje bild i bildspelet i sin tur kan bestå av bör man använda textruta om rutor med text och bildobjekt om foton, figurer och liknande. Man skulle även kunna tänka sig bildspelssida eftersom alla ju inte använder just Power Point för att göra bildspel och terminologin nog kan variera mellan olika program.

Frågedatum: 2006-08-28


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning