biljard

Fråga: I Sverige håller vi oss väl till det brittiska siffersystemet och inte till det amerikanska när det gäller stora tal, dvs. vi säger miljon, miljard, biljon, biljard (?), triljon, triljard ... ? Biljard är väl tusen biljoner precis som miljard är tusen miljoner?

Svar:Nej, så här ligger det till: Billion betecknar numera en miljard både i amerikansk och brittisk engelska. Svenskans användning stämmer överens med europeiskt språkbruk i övrigt. Mycket stora heltal delas in i block om sex siffror från slutet. Varje block motsvaras av en enhet. Undantaget är miljard som ju består av nio nollor. Det finns alltså ingen benämning för tusen biljoner på svenska.

Frågedatum: 2000-01-27


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning