bindestreck i engelska

Fråga: Vi har stött på olika varianter av hur bindestreck används i engelskan och skulle därför uppskatta om TNC kunde vägleda oss. Hur ska vi skriva glass fiber och glass fiber reinforced plastic på rätt sätt, med eller utan bindestreck?

Svar: Det finns som du säger en del varianter när det gäller användning av bindestreck i engelskan. Enligt de flesta skrivregler bör glass fiber skrivas utan bindestreck när det används som substantiv. Det är lite mer komplicerat med den andra termen, alltså när ordet står som adjektiv. Här kan man tänka sig flera olika sätt: glass fiber reinforced plastic, glass-fiber-reinforced plastic, glass fiber-reinforced plastic. Avgörande är också om det är fråga om brittisk eller amerikansk engelska. I ISO:s internationella standarder är det brittisk engelska som gäller. Vill man följa detta skrivsätt skriver man glass fibre när det sammansatta ordet utgör ett substantiv (här skrivs fibre på brittiskt vis) och glass-fibre-reinforced plastic när det sammansatta ordet utgör eller används som adjektiv. I Skrivregler för svenska och engelska (TNC 100) tar vi upp denna fråga i avsnitt E288.

Frågedatum: 2014-09-19


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning