biometri

Fråga: Vad heter biometrics på svenska? Det handlar om identifieringsmetoder som bygger på kroppsliga egenskaper, t.ex. fingeravtryck eller näthinnemönster.

Svar:Den svenska termen är biometri. Även biometrik förekommer, men endast undantagsvis. Begreppet tycks vara definierat på flera nivåer med samma term för alla varianterna. Nationalencyklopedin beskriver begreppet som 'studiet av levande organismer med hjälp av matematisk-statistisk bearbetning av mätvärden'. Vidare skrivs där att "termen används i synnerhet om statistiska jämförelser av utseendemässiga likheter och skillnader mellan grupper av släktmässigt närstående organismer (populationer), men har under senare tid kommit att användas om statistisk bearbetning av alla slags biologiska mätvärden, synonymt med biostatistik". Den användning som frågaren avser är däremot snarare en insnävning, alltså biologiska identifikationsmetoder. Intressant att konstatera är för övrigt att man på engelska kan kalla en enskild egenskap som analyseras med biometriska metoder för a biometric.

Frågedatum: 2001-04-17


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.