biomime

Fråga: Vi undrar om det engelska biomime ska heta biomimik eller biomimetik på svenska? På engelska används även biomimetics, bionics och biomimicry för samma begrepp.

Svar:Vi förespråkar gärna termen mimikryteknik. Det blir lite tautologiskt att säga biomimikry eftersom man genom mimikry härmar det liv (bio-) och dess funktioner som förekommer i naturen. Om ni arbetar med att utveckla teknik för att efterlikna fenomen och funktioner i naturen är naturhärmande teknik en lämplig term.

Frågedatum: 2009-06-26


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.