bleka sticklingar

Fråga: Min fråga gäller det engelska uttrycket white filament inom växtmikroförökning. Vad säger man på svenska?

Svar:Utifrån de kontexter som du har skickat har vi kommit fram till att white filament är ett annat uttryck för etiolated shoots. Det motsvaras på svenska av bleka sticklingar.

Frågedatum: 2012-01-02


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning