boolesk sökning

Fråga: Vad heter boolean search på svenska?

Svar:Det heter boolesk sökning, med gemener rakt igenom. Adjektivet är bildat till det engelska namnet Boole. Slutvokalen hörs inte men syns i skrift. Eftersom den inte hörs förekommer även formen boolsk. Vi rekommenderar dock boolesk. Namnet kan också förekomma som förled i sammansättningar som booleoperation, boolefunktion och boolevärde.

Frågedatum: 1999-09-20


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.