botanisk, vegetabilisk

Fråga: Vad är skillnaden mellan botanisk och vegetabilisk? Jag har för mig att botanik handlar om läran om eller vetenskapen kring växter, medan man talar om t.ex. vegetabiliska ingredienser. För man kan väl inte säga att en ingrediens är botanisk?

Svar: De exempel som vi har hittat visar att ditt resonemang stämmer: Botanisk har med botanik att göra, som är läran om eller vetenskapliga studier av växter. Vegetabilisk har att göra med sådant som härrör från växtriket. Man brukar t.ex. tala om en botanisk trädgård men vegetabilisk föda; det skulle ju knappast fungera att byta ut orden mot varandra och prata om att äta botanisk föda. Så när det gäller ingredienser kan du lugnt skriva att de är vegetabiliska eller alternativt animaliska om de skulle härröra från djurriket.

Frågedatum: 2015-06-25


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning