brain drain

Fråga: Hur översätter man på bästa sätt engelskans brain drain till svenska?

Svar:Vi vill i första hand förorda kompetensflykt. Ett annat svenskt ord som vi ger som ett alternativ är kunskapsflykt, men eftersom kunskap är svårare att ringa in än kompetens är det inte en lika bra beskrivande benämning. (Dessutom borde kompetens väl förutsätta kunskap, medan kunskap inte alltid följs av kompetens.) Stöd för alternativen kompetensflykt och kunskapsflykt ger de belägg vi hittar i olika tunga källor; båda finns t.ex. i material från riksdagen.Efterledet -flykt låter möjligen väl dramatiskt men är så pass etablerat att det nog får accepteras. Man kan också se det som en analogibildning till kapitalflykt som också är ett väl etablerat uttryck. Även franskan uttrycker fenomenet dramatiskt: exode (flykt, massutvandring), fuite (flykt), saignée (åderlåtning) som används i uttrycken exode des cerveaux, exode des compétences, exode des cadres, fuite des cerveaux och saignée de matière grise.

Frågedatum: 2002-10-02


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning