brandvarnare

Fråga: Jag sysslar med en tysk text om brandskyddsutrustning för privat användning. Om Feuermelder/Feuermeldegerät översätts som brandvarnare borde Rauchmelder då heta rökvarnare? Eller är rökdetektor avsett för industriellt bruk?

Svar:Rökdetektor är inte detsamma som brandvarnare. Detektorer, t.ex. rök-/värmedetektorn används i första hand för att påvisa rök respektive värme, inte för att varna för brand. Den rökdetektor med larm som man använder i t.ex. bostäder och vars enda uppgift är att varna för brand har därför kommit att kallas "brandvarnare". Man skiljer på detektorn och larmdonet i mer avancerade brandlarmsanläggningar. Termerna "rökdetektor" och "brandvarnare" bör därför inte ses som synonymer. Termen rökvarnare förekommer också och experter menar man att en rökvarnare innefattar en rökdetektor (dvs. själva sensorn) men också andra komponenter.

Frågedatum: 2000-06-09


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning