bruttoarea

Fråga: Hur definieras bruttoarea, bruksarea och lokalarea, och vilka är de engelska motsvarigheterna?

Svar:Bruttoarea (BTA) definieras som 'area av mätvärda delar av ett våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning'; engelska motsvarigheter: gross floor area, outside gross area, total floor area. Lokalarea (LOA) definieras som 'bruksarea för utrymmen inrättade för annat ändamål än boende, sidofunktioner till boende, byggnadens drift eller allmän kommunikation'; engelska motsvarigheter: non-residential floor area, main usable area. Bruksarea (BRA): 'area av nyttjandeenhet eller annan grupp av sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning'; engelska motsvarigheter: usable floor area, intra-muros area.

Frågedatum: 2008-12-05


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning