bygganmälan

Fråga: Finns det någon vedertagen översättning av termen bygganmälan till engelska?

Svar:Det bör vara building notification, men man kan möjligen även acceptera building note.

Frågedatum: 2006-01-17


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning