byggnad, byggnation

Fråga: Vad är det för skillnad mellan byggnad och byggnation? Jag jobbar på fastighetskontoret i min kommun och möts av båda benämningarna i olika typer av dokument.

Svar:Ordet byggnation tillhör allmänspråket och avser själva verksamheten att bygga, medan byggnad innebär ett färdigbyggt hus. Ur ett fackspråkligt perspektiv hör inte byggnation hemma i vårdat fackspråk, utan vi rekommenderar att man skriver byggverksamhet när det är själva aktiviteten som avses. Om man menar ett hus som är under byggnad är bygge en lämplig term att använda. Som kuriosa kan vi berätta att ordet byggnation har varit uppe för diskussion på TNC flera gånger sedan 1949 och avråddes för första gången i fackspråkliga sammanhang 1966.

Frågedatum: 2013-07-31


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning