byggnads-

Fråga: I vilken bransch är företag som Skanska och NCC – byggbranschen eller byggnadsbranschen?

Svar:Förleden bygg- och byggnads- har analyserats bl.a. i samband med att den första Plan- och byggordlistan (TNC 58) gjordes 1973. I förordet till den står det att byggnads- är det riktiga förledet när man åsyftar det konkreta resultatet av ett byggande (hus, kyrkobyggnad, torn osv.), som i byggnadsdel, byggnadsverk. Förledet bygg- är att föredra när man åsyftar aktiviteten att bygga: byggherre, byggmästare, byggverksamhet. Förledet bygg- kan också med fördel användas som kortform för byggnads- i sammansättningar där det senare ordet använts i abstrakt betydelse (byggande, uppförande), som i byggbransch, byggfacket, byggforskning. NCC och Skanska är alltså i byggbranschen.

Frågedatum: 1999-11-29


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning