cable tool, trådbundet verktyg

Fråga: Handhållna verktyg har traditionellt sett alltid haft lite olika sladdar, t.ex. strömkablar. Numera finns det verktyg som är "sladdlösa" i betydelsen att de går på batteri och inte sitter fast i väggen. Det finns också verktyg som är "trådlösa", dvs. de kommunicerar med sin styrenhet via ett trådlöst nätverk. Hittills har "trådlöst" varit det speciella som man behöver sätta namn på. Nu har dock termen "cable tool" dykt upp. Det tycks handla om ett verktyg som inte kan kommunicera trådlöst utan måste ha en kommunikationskabel till styrenheten. Hur ska ett sådant verktyg benämnas på svenska?  Någonting med "tråd" är ju bra, men dubbelnegationen "icke-trådlös" låter knäpp i mina öron.

Svar: Det liknar ju faktiskt en retronym, dvs. när man behöver ett nytt uttryck för en äldre företeelse.  Benämningsfrågan blir lite knivig eftersom det inte huvudsakligen handlar om anslutning till elnätet, där uttryck som sladd, ledning ofta används – uttryck som annars kunde ha varit användbara i denna ordbildning. Vi diskuterade det internt på TNC och kom fram till att "trådbundet verktyg" kunde vara ett alternativ till, som du också antyder, det lite svårförståeliga "icke-trådlöst verktyg". Trådbunden är dessutom en term som används inom olika fackområden.

Frågedatum: 2016-04-28


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning