celiakier

Fråga: Jag är frilansjournalist och undrar hur man kan benämna en person som har celiaki. En person som har glutenintolerans kan man säga är glutenintolerant, borde man inte på motsvarande sätt kunna säga att en person med celiaki är celiakier? Så gör man i norskan, så det borde man väl kunna göra på svenska också.

Svar: Det går utmärkt att bilda sådana uttryck i analogi med reumatiker och en uppsjö andra liknande ordbildningar som har skapats genom åren. För att nämna några har vi ju till exempel diabetiker, dyslektiker, allergiker och hypertoniker. Ändelsen -iker, som består av den grekiska adjektivändelsen -ik + det germanska -er, tycks nuförtiden vara mycket produktiv, och man ser hela tider nya bildningar. Det finns nog flera skäl till att ändelsen -iker har blivit så vanlig. En är att uttryck med efterledet -patient som i diabetespatient är inte alltid så lyckade, eftersom personer med en åkomma inte alltid vill refereras till som patienter. En annan är att benämningar med -iker korta och språkligt lätthanterliga. Söker man i medicinska ordböcker så hittar man bara celiaki, inte hur en person med celiaki kan benämnas. Men utifrån ovanstående så skulle celiakiker fungera, vilket man också hittar belägg för på nätet. Men faktum är att celiakier verkar vara något vanligare vid sökning på nätet. Dock kommer de flesta träffarna på nätet från mer allmänna sidor, inte direkt några fackspråkliga, så det är svårt att veta hur mycket eller om celiakier eller celiakiker används i fackspråkliga sammanhang.

Observera att en del språkbrukare menar att man i stället för en personbeteckning som till exempel dyslektiker bör använda uttryck som person med dyslexi.

Frågedatum: 2016-01-13


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning