cold stress

Fråga: Jag har stött på termen cold stress i en engelsk text som handlar om skyddskläder, vad betyder det egentligen?

Svar:Även om cold stress ofta översätts till hypotermi, verkar det snarare vara ett samlingsnamn för all köldpåverkan, från huttrande till hypotermi, köldskador (frostbite) och kallbrand. Det är så man använder termen på utländska arbetarskyddsmyndigheter.

Frågedatum: 2006-03-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning