datakörkort

Fråga: Vad heter det europeiska datakörkortet på engelska och hur förkortas det? Vad innebär det att ha ett datakörkort?

Svar: Det heter European Computer Driving Licence och förkortas ECDL. Dataföreningen i Sverige lanserade det 1996 inom ett projekt som syftar till att öka pc-kompetensen i genom att skapa en certifiering för datakompetens genom examination och utfärdande av datakörkort för pc i Sverige. Examinationen består av sju delprov som skall avläggas hos ett auktoriserat testcenter. EU stöder projektet som är ett av 27 delprojekt inom en totalsatsning för att höja IT-kompetensen i Europa. Datakörkortet är ett kompetensbevis som i dag är giltigt i fler än tolv länder i Europa och baserat på samma kunskapskrav.

Frågedatum: 1999-12-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning