delegationsordning

Fråga: Jag har varit i kontakt med Svenska Akademien som rådde mig att kontakta TNC: I den kommunala världen kan nämnder delegera till tjänstemän att fatta beslut i olika typer av frågor inom olika områden. Detta regleras i ett dokument som beskriver vem som får fatta vilket beslut, och då kommer vi till min fråga: Heter det delegeringsordning eller delegationsordning?

Svar: Båda verkar förekomma, men om du ska välja använd delegationsordning. I de jämförelser vi gjort får vi flest belägg för delegationsordning.

Delegationsordning bygger förstås på verbet delegera som kan definieras som 'överlämna befogenhet att vidta en viss åtgärd, t.ex. beslutsfattande, till en eller flera tjänstemän'. Här är en annan förklaring: "Styrelse eller nämnd kan delegera, d.v.s. lämna över rätten att besluta om vissa saker till ett utskott, en ledamot i nämnden eller en anställd i kommunen."

Om man granskar termerna rent språkligt, så kan det finnas en viss betydelseskillnad mellan dem: att de som slutar på -ation är resultatet av en process, medan de som slutar på -ering är själva skeendet, processen (jämför organisering, organisation; informering, information). Just därför borde delegeringsordning vara att föredra, eftersom det ju handlar om en process, men den vanligare termen är ändå delegationsordning.

Frågedatum: 2015-11-25


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning