dendritiska celler

Fråga: Vad heter migratory dendritic cells på svenska?

Svar: Dendritic cells motsvaras av dendritiska celler på svenska. Det är antigenpresenterande immunceller som efter att ha ”plockat upp antigen eller blivit aktiverade av faktorer i mikromiljön såsom cytokiner och kemokiner migrerar ut från vävnaden mot en närliggande lymfknuta” (ur tidskriften Infektionsläkaren). Dessa celler ”vandrar” eller ”migrerar” alltså som en naturlig del i sin mognadsprocess, och det finns inga belägg för att man har ett svenskt uttryck för engelskans migratory i stil med vandrande eller migrerande dendritiska celler. Kanske kan det vara så att migratory i ditt exempel inte egentligen är en del av termen utan en tillfälligare ordkombination som man kan ha valt som ett extra förstärkande uttryck för själva termen dendritic cell. Det kan också vara så att man oftare i engelskan använder tillägget migratory medan det verkar tydligt att man i svenskan inte gör det.

Frågedatum: 2007-11-14


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning