detaljhandel

Fråga: Vad syftar detaljhandel på?

Svar:De distributionsföretag som säljer varor, ibland också tjänster, till privata hushåll och konsumenter.

Frågedatum: 2006-03-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning