dopning

Fråga: Med anledning av uppmärksammade fall i pressen har diskussionerna gått kring orden doping och dopning. Båda lägren hävdar att de har rätt eller t.ex. att doping känns mer naturligt. En titt i SAOL ger vid handen att dopning rekommenderas vid sammansättningar, men vad säger ni? Vad anser ni är bäst?

Svar: I den här frågan är språkvården i Sverige helt enig: vi rekommenderar dopning (med verbet dopa) som i sammansättningar får foge-s (dopningsskandal).Historia: Från början lånade vi in ordet doping. Till ett verb som dopa, som snart började användas, hör dock enligt normala svenska ordbildningsregler substantiveringen dopning (och doping är här regelvidrigt). Jämför: mobbing mobbamobbning; dumping dumpadumpning; jogging joggajoggning; leasing leasaleasning. Om dopning används i större utsträckning börjar det att kännas naturligt (jämför pluralformen jumpers som inte känns speciellt naturlig i dag men som användes flitigt på 40-talet).

Frågedatum: 2001-02-03


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.