dra-och-släpp

Fråga: Hur översätts drag and drop i datorsammanhang till svenska?

Svar:Enligt Svenska datatermgruppen dra-och-släpp.

Frågedatum: 2001-10-17


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.