drive in-hall

Fråga: Det finns butiker som har utrymmen under tak, som kunderna kan köra in i med bilen. Så ser det ut på många svenska brädgårdar. På engelska kallas ett sånt utrymme för drive-in hall. Vad kallas det på svenska?

Svar: Använd drive in-hall på svenska (med flyttning av bindestrecket och med svenskt uttal och böjning av hall förstås). En drive in-hall är alltså ett butiksutrymme under tak där man kan köra in med bilen och själv lasta in det man ska köpa. Begreppet är alltså inte begränsat till brädgårdar.Det engelska "drive in" verkar ursprungligen ha syftat på att man kör fram till/in i en serviceinrättning och stannar i bilen medan man får service (äter mat, ser på film etc.). Vid "drive through" däremot, står man i kö med bilen, köper något från bilen och åker iväg. Detta att åka in med bilen men gå ur den och expediera sig själv är egentligen ett tredje begrepp.Två stora byggvaruhus använder begreppet i sin marknadsföring ("Här lastar du enkelt bil och släp utan att behöva tänka på vädret."), och benämner det "drive-in-hall". Denna glidning i betydelsen hos drive in har tydligen även skett på engelska, så vi föreslår att det även används på svenska för detta tredje begrepp.

Frågedatum: 2011-03-16


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning