drivlina

Fråga: Hur definieras drivlina?

Svar: Drivlina förekommer inom flera olika områden, bl.a. fiskeri där det är "en lång lina försedd med tafsar eller känsor och krokar som agnas. Linan hålls flytande med hjälp av plastkulor eller blåsor. Den används vid fiske efter lax i Östersjön och efter bl.a. haj i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. Linan ska vara markerad med bojar som är försedda med flaggor under dagen och blinkande lampor under natten. Bojarna bör också vara försedda med radarrefelektorer." I motorsammanhang används drivlina synonymt med drivsystem som då ofta omfattar allt som tillsammans driver fordonet, dvs. motorn, kopplingen, drivaxeln, växellådan, batteriet etc. Drivlina är en mer maskinteknisk term, medan drivsystem ofta används i elmotorsammanhang.

Frågedatum: 1999-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning