dubblett

Fråga: Jag arbetar med bidragssökande för studentbostäder och skulle behöva en definition av dubblett. Vad ingår i begreppet – egen ingång, två lika stora rum?

Svar: Vi har inte funnit några belägg för termen i bygglitteraturen. En expert vid SSSB (Stiftelsen Stockholms Studentbostäder) menar att termen användes på 1950- och 1960-talen för att beteckna en studentbostad med två lika stora rum (med lika möbleringsmöjligheter) som förenas av ett gemensamt våtutrymme (oftast badrum) och kokvrå/pentry. Oftast bodde par i dessa (varav åtminstone en var student). Det fanns även försök med dubbletter utan kokmöjligheter. Förmodligen byggdes dessa bostäder snarare av ideologiska skäl än av ekonomiska och de fungerade inte särskilt bra som bostadsform. Definitionen stämmer med den som finns i allmänspråkliga ordböcker: "bostads(lägenhet) bestående af två (sammanhängande) rum (utan kök)". Termen är alltså något föråldrad.

Frågedatum: 2000-05-29


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning