e-demokrati

Fråga: När användes e-demokrati för första gången inom förvaltningsspråket? Har TNC någon definition på ordet?

Svar: Vi har bara belägg på ordet elektronisk demokrati. Det är hämtat ur tidskriften Riksdag & Departement nr 11, 1999. Informationen i tidskriften är i sin tur hämtad från SOU 1999:2 Elektronisk demokrati. I tidskriften står det ”att begreppet 'elektronisk demokrati' i flertalet västländer är liktydigt med att myndigheterna lägger ut tämligen elementär samhällsinformation på Internet”. Det här begreppet kan nog inte anses vara så särskilt stringent.

Frågedatum: 2002-02-01


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning