ebolavirussjukdom

Fråga: Vad är det svenska namnet på blödarfeber orsakad av Ebolavirus? Det tycks förekomma flera varianter på olika håll, bland annat ”Ebola hemorragisk feber” som verkar vara en klumpig översättning av engelskans ”Ebola Hemorrhagic Feber”.

Svar: Vi vill framhålla den översättning som den medicinska terminologin Snomed valt, det vill säga ”ebolavirussjukdom” (skrivet med gement e-). Benämningen”ebolavirussjukdom” anges som motsvarighet till ”Ebola virus disease” och de engelska uttryck man anser vara synonyma med detta, nämligen ”Ebola haemorrhagic fever” och ”Ebola hemorrhagic fever”. Uttrycket ”ebolavirussjukdom” är tydligare än ”ebolafeber” som är en annan vanlig variant. Att enbart tala om ”ebola” kan vara förvirrande eftersom det kan bli otydligt om viruset eller sjukdomen avses.

Frågedatum: 2012-07-31


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning