EG

Fråga: Finns det något EU-sammanhang som i svenskan fortfarande ska benämnas EEC, EEG, och EG? Har alla dessa tre ersatts av EU?

Svar: EEC (European Economic Community) är detsamma som det svenska EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen). Sedan Maastrichfördraget (= Fördraget om Europeiska unionen = EU-fördraget) trädde i kraft 1/11 1993 har benämningen EEG bytts ut mot EG. (OBS! Rättsakter från tiden före ikraftträdandet bibehåller sin numrering och titel.) Det finns två betydelser av förkortningen EG: 1) Europeiska gemenskapen (gamla EEG). 2) Europeiska gemenskaperna (det ursprungliga EEG + Kol- och stålgemenskapen + Euratom). Sedan har vi nu EU (Europeiska unionen). EU är ett europeiskt samarbete som omfattar EG, gemensam utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) samt juridiska angelägenheter (RIF), de s.k. tre pelarna.

Frågedatum: 1999-11-22


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.