ekologisk

Fråga: Jag undrar om det är så att alla de tre engelska uttrycken green, organic och biological i kombination med textiles översätts till svenska med ordet ekotextilier?

Svar: Vi förespråkar att man översätter organic textiles, green textiles och eco textiles med ekologiska textilier (eller ekotextilier i ledigare sammanhang). Det svenska begreppet ekologisk innefattar alla de tre engelska. På engelska förekommer ecological, organic och biological i sammanhang där man på svenska använder ekologisk eller miljö-. Men för adjektivet green, som till exempel används i uttrycket green chemistry (vilket innebär att man använder så lite vådliga lösningsmedel som möjligt i den kemiska processen), förekommer även direktöversättningen grön på svenska: det finns belägg för grön kemi. Det förekommer även på andra områden (grön upphandling etc.) där man intuitivt förstår att det handlar om "grön" i överförd bemärkelse.Något som är viktigt att komma ihåg när det gäller textilmärkning är att det inte bara är själva odlingen som ska vara miljövänlig utan också alla produktionsleden. Man talar även om biologiskt nedbrytbara syntetiska material. De kan vara organiska men syntetiskt framställda och naturligt nedbrytbara. Det är viktigt att hålla isär begreppen och inte falla för eventuellt missvisande direktöversättningar som organisk för organic, som på engelska ofta innebär att det är odlat utan bekämpningsmedel.

Frågedatum: 2008-11-20


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Medlemsinloggning