empowerment

Fråga: Det vore intressant att höra om ni har något bättre förslag än "kvinnors ekonomiska egenmakt" som översättning av "women's economic empowerment" (WEE). Begreppet är så bra på engelska och jag tror inte att man kommit på någon bra svensk motsvarighet trots försök. WEE är en både en individuell process som innebär att man ökar sitt självförtroende, sin kunskap, sin förmåga att ta tillvara på möjligheter och en strukturell förändring som ser till att kvinnor har rätt till att äga, kan ta kontroll över resurser och inkomster av eget arbete, möjliggör att de kan få tillgång till arbetsmarknaden och inte är låsta i improduktiva positioner för att de är huvudansvariga för omsorgsarbete och utan makt.

Svar:Det bör vara fullt möjligt att använda "kvinnors ekonomiska egenmakt" på svenska. Uttrycket empowerment verkar stå för ett modebetonat och ganska oklart preciserat begrepp – eller möjligen flera. Vår undersökning har rört sig kring de fall empowerment står för ungefär 'individens förmåga att ta makt över sin situation'. På detta vis används uttrycket inom flera fackområden, bland annat inom medicinen där termen patient empowerment förekommer. Den svenska term som särskilt Läkartidningen förespråkar är patientbemyndigande, men patientens självbemyndigande förekommer också.

Frågedatum: 2010-02-08


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning