energikombinat, energiomvandling

Fråga: Har ni definitioner på energikombinat och energiomvandling?

Svar:TNC 81 Energiordlista (1984) definierar energikombinat som ’omvandlingsanläggning där flera energibärare erhålls som resultat av omvandlingen’. Energiomvandling definieras som ’process vid vilken tillförd energi omvandlas till energi av annat slag, t.ex. omvandling av arbete till elektrisk energi.’ Energiordlistan finns publicerad i Rikstermbanken, se termposterna där för mer information.

Frågedatum: 2009-03-03


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning