ensamrad

Fråga: Jag ska vara med i ett samtal på bokmässan om kampanjen för att byta ut den grafiska termen horunge. Det står för antingen ett textstyckes slutrad som hamnat överst på en trycksida (eller tidningsspalt) eller ett textstyckes första rad som hamnat nederst på en trycksida. Har ni på TNC någon term som ni föredrar eller som ni har hört är i omlopp? Jag tycker att ensamrad är bäst, men branschen verkar mest förtjust i busunge.

Svar: Ensamrad är bättre därför att ordet är genomsynligt. Man förstår vad det syftar på till skillnad från busunge, som i och för sig knyter an till horunge. Men om man ska byta bort en etablerad term bör man åtminstone se till att ersättaren blir tydlig.

Frågedatum: 2015-09-24


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.