euro

Fråga: Ska man skriva ”euror” när man menar flera euromynt?

Svar: Nej. Språkvårdsgruppen, där TNC ingår, rekommenderar en och samma böjning av euroen euro, euron; flera euro, eurona – oavsett om eurona används i belopp (”50 euro”), för enskilda euromynt (”det låg några euro på bordet”) eller i övrigt (”sätt kronorna i den första kolumnen och eurona i den andra”). Om man vill syfta på mynten kan man just använda benämningen euromynt.

Frågedatum: 2002-10-23


Detta är ett termfrågesvar som är utarbetat av Terminologicentrum TNC. Terminologifrämjandet återpublicerar en del av TNC:s termfrågor som en service till alla intresserade. Några nya termfrågor kommer dock inte att besvaras av Terminologifrämjandet. Läs mer om Sveriges terminologiska landskap 2019.

Senaste inläggen

Medlemsinloggning